Pneumokokowe zapalenie płuca palacze

W czasie pandemii COVID-19, bardziej niż kiedykolwiek, ważna jest ochrona przed chorobami układu oddechowego, takimi jak np. pneumokokowe zapalenie płuc, którym można zapobiec poprzez szczepienia1

Płuco ulotka
 • PNEUMOKOKI

  to bakterie będące przyczyną poważnych chorób, w tym zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy2

 • PNEUMOKOKOWE
  ZAPALENIE PŁUC

  to dominująca postać choroby pneumokokowej u osób dorosłych3

 • RYZYKO
  ZACHOROWANIA

  na pneumokokowe zapalenie płuc zwiększa się w sezonie grypowym4

 • U 35%
  PACJENTÓW

  z grypą hospitalizowanych zpowodu zapalenia płuc wykrywa się zakażenie pneumokokami3

OSOBY PALĄCE PAPIEROSY SĄ W GRUPIE RYZYKA CHOROBY PNEUMOKOKOWEJ5,6

 • Częstość zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc jest od 3 do 4,4 razy wyższa u osób palących papierosy niż u osób niepalących w tym samym wieku7

 • Ekspozycja na dym tytoniowy zwiększa ryzyko zachorowania na pozaszpitalne zapalenie płuc zarówno u obecnych, jak i byłych palaczy8

 • Osoby mające 65 lat i więcej, które są biernymi palaczami, mają wyższe ryzyko zachorowania na pozaszpitalne zapalenie płuc8

 • W dobie pandemii COVID-19 szczepienia przeciwko pneumokokom i grypie są zalecane przez Światową Organizację Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie, tj. wśród osób po 60. roku życia i przewlekle chorych*,**,9,10

Najskuteczniejszą formą zapobiegania
chorobom pneumokokowym są szczepienia11

Zapytaj lekarza o szczepienie przeciw
pneumokokowemu zapaleniu płuc5

Szczepienia przeciw pneumokokom oraz grypie mogą odbyć się w trakcie tej samej wizyty szczepiennej12

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i geriatrii. Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach.

Referencje: 1. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Portal Szczepienia Info. Szczepienia w czasie pandemii Covid-19: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszyst­ko-o-szczepieniach/szczepienia-w-czasie-pandemii-covid-19-2-2/ (dostęp: 07.2021). 2. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Symptoms and Complications. Dostęp na: Symptoms and Complications of Pneumococcal Disease | CDC (dostęp: 07.2021). 3. Jaśkowiak K, Dudzisz A, Golicki D. Zapalenia płuc u osób dorosłych w Polsce – pneumokokowe zapalenia płuc i ich profilaktyka. Lekarz POZ 2021; 2. 4. Antczak A, Tworek D. Zapalenia płuc u dorosłych. Termedia 2020. 5. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. Dostęp na: akt.pdf (mz.gov.pl) (dostęp: 07.2021). 6. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease. Risk Factors and Transmission. https:// www.cdc.gov/pneumococcal/about/risk-transmission.html (dostęp: 07.2021). 7. Shea KM et al. Open Forum Infect. Dis. 2014; 1(1):ofu024. 8. Baskaran V et al. Effect of tobacco smoking on the risk of developing community acquired pneumonia: A systematic review and meta-analysis. PloS One. 2019;14(7), e0220204. doi:10.1371/journal. pone.0220204. 9. Ministerstwo Zdrowia. Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 z dnia 17 kwietnia 2020. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-sprawie-wykonywaniaszczepien- ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19 (dostęp: 07.2021). 10. World Health Organization. Regional Office for Europe. Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region, 20 March 2020. 11. Centers for Disease Control and Prevention. Pneumococcal Disease: https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/prevention.html (dostęp: 07.2021). 12. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Portal Szczepienia Info. „Czy szczepienie przeciw grypie oraz szczepienie przeciw pneumokokom u dorosłych można zrealizować w czasie tej samej wizyty szczepiennej: https://szczepienia. pzh.gov.pl/faq/czy-szczepienie-przeciw-grypie-oraz-szczepienie-przeciw-pneumokokom-u-doroslych-mozna-zrealizowac-w-czasie-tej-samej-wizyty­-szczepiennej/ (dostęp: 07.2021).

* ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc; ** Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 kwietnia 2020 r. zawiera szerszą listę wskazówek dotyczących realizacji szczepień w dobie pandemii COVID-19. W pre­zentowanym materiale zawarte są tylko wybrane wskazówki dotyczące prowadzenia szczepień.

Zobacz również:

 • Prof. dr hab. n. med.
  Aneta Nitsch-Osuch

  Aneta_Nitsch_Osuch

  Zobacz

 • Dr hab. n. med.
  Ernest Kuchar

  Ernest_Kuchar

  Zobacz

 • Dr n. med.
  Michał Sutkowski

  Michał_Sutkowski

  Zobacz