baner

...Bo płuca masz
tylko jedne

Pomóż chronić je przed pneumokokowym zapaleniem płuc.

Zakażenia wywołane przez bakterie zwane pneumokokami (łac. Streptococcus pneumoniae) występują zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Co ciekawe, ich przebieg może wyglądać odmiennie w zależności od wieku pacjenta. W populacji osób dorosłych najczęściej występują jako zapalenie płuc, jednak mogą przyjmować również inne postaci1. Do chorób wywoływanych przez Streptococcus pneumoniae zaliczamy między innymi2:

 • Zapalenie
  płuc

 • Zapalenie
  opon mózgowych

 • Sepsa

Przenoszenie pneumokoków z człowieka na człowieka zachodzi bardzo łatwo, gdyż zarażenie może nastąpić drogą kropelkową lub przez kontakt bezpośredni2,3. Pomimo że znanych jest już ponad 100 różnych podtypów pneumokoków (fachowo: serotypów), nie wszystkie są tak samo groźne, dlatego w profilaktyce skupiamy się na tych najważniejszych4.

Powszechność występowania bakterii S. pneumoniae powoduje, że można wyróżnić wiele grup pacjentów szczególnie narażonych na zakażenie i konsekwencje zdrowotne z nim związane. Do najważniejszych czynników zaliczamy między innymi5:

zapamietaj zapamietaj
 • zaawansowany wiek (najczęściej przyjmuje się granicę powyżej 50 lat),
 • niektóre choroby przewlekłe (m.in. serca, płuc, wątroby czy cukrzycę),
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego,
 • niezdrowe nawyki (palenie tytoniu, alkoholizm).

Warto podkreślić, że jeśli u jednej osoby występuje kilka z powyższych czynników, to całkowite ryzyko jest jeszcze większe5 – w takim przypadku szczególnie warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu. Powszechność występowania pneumokoków w środowisku i powodowane przez nie zakażenia stanowią ważny problem zdrowotny, któremu na szczęście można zapobiegać.

zapamietaj

Odpowiednie szczepienia pozwalają uzyskać ochronę przed najgroźniejszymi typami pneumokoków. Między innymi z tego względu szczepienia przeciw pneumokokom są zalecane przez Program Szczepień Ochronnych wielu grupom pacjentów6. Dodatkowo niektóre szczepienia zostały objęte refundacją – warto skonsultować się z lekarzem już dziś, aby dowiedzieć się więcej na ten temat7.

1 DAWKA szczepienia może pomóc w ochronie przed zakażeniami pneumokokowymi
– nie musisz szczepić się co roku8.

Referencje:

1. Welte T, Torres A, Nathwani D. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia among adults in Europe. Thorax 2012; 67: 71-79. 2. https://www.cdc.gov/pneumococcal/about/infection-types.html (dostęp: 08.2022). 3. https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/199156,ryzyko-zwiazane-ze-szczepieniami-zakazenie-streptococcus-pneumoniae (dostęp: 08.2022). 4. Streptococcus pneumoniae: Information for Clinicians | CDC n.d. https://www.cdc.gov/pneumococcal/clinicians/streptococcus-pneumoniae. html (dostęp: 08.2022). 5. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D i wsp. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis 2014; 1: ofu024. 6. Główny Inspektorat Sanitarny. Program Szczepień Ochronnych na rok 2022. https://www.gov.pl/web/gis/program-szczepien-ochronnych-na-rok-2022 (dostęp: 08.2022). 7. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-lista-lekow-refundowanych (dostęp: 08.2022). 8. Charakterystyka produktu leczniczego Apexxnar z 14.02.2022. https://www.pfizerpro.com.pl/product/apexxnar/szczepionka-przeciwpneumokokom (dostęp: 08.2022).

PP-PRV-POL-0090